Nawyki żywieniowe alkoholizm

Ryzyko otyłości a alkoholizm

Badania opisane w piśmie „Archives of General Psychiatry” i prowadzone przez dr Richarda A. Grucza z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis wykazały, że pacjenci z dziedzicznym ryzykiem alkoholizmu są bardziej narażeni na bycie otyłymi. Taka zależność uwidoczniła się w ostatniej dekadzie. Skąd to się bierze? Badacz uważa, że posiadający genetyczne predyspozycje do alkoholizmu zastępują jedno uzależnienie innym. Jeśli udaje im się powstrzymać od picia, to zastępują je kalorycznym, smacznym jedzeniem, które pobudza identyczne obszary w mózgu i tym samym daje te same efekty co spożywanie alkoholu. 

 

Wyniki badań

Badania były prowadzone dwa razy – w latach 90. i na początku tego wieku, na grupie 80 tys. osób. Wykazały, że związek między otyłością a alkoholizmem wzrasta – jest większy niż na początku badań. Inne czynniki brane pod uwagę w badaniu, poza skłonnością genetyczną do alkoholizmu, to palenie papierosów, wiek, poziom wykształcenia i rzeczywiste spożycie alkoholu. Badania wskazały m.in., że kobiety, które brały udział w badaniach i były obciążone genetycznie ryzykiem uzależnienia od alkoholu cierpiały na otyłość 50% częściej niż pacjentki bez tej predyspozycji.

 

Alkoholicy i tendencje żywieniowe

Mimo tej zależności, osoby uzależnione od alkoholizmu nie są raczej otyłe, a wręcz przeciwnie – wykazują tendencje do niedożywiania czy złego odżywiania się, gdyż zastępują pożywienie alkoholem. W teorii alkohol, który jest kaloryczny, powinien sprzyjać otyłości, ale tak nie jest. Zamiast tego obserwuje się tendencje do występowania albo alkoholizmu albo otyłości u osób z obciążeniem genetycznym do uzależnienia od alkoholu. Wynika to w dużej mierze z diety w krajach rozwiniętych, która jest bardzo kaloryczna, bogata w tłuszcze, sól i cukry proste. To smaczne i kaloryczne jedzenie pobudza te same struktury w organizmie co alkohol i narkotyki, a konkretnie układ nagrody odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności.

 

Dziedziczne predyspozycje do otyłości i alkoholizmu

 

Osoby skłonne do uzależnień postrzegają smaczne jedzenie za bardzo pociągające, czego dowodzą właśnie badania dr. Grucza. Wynika zatem, że predyspozycje do alkoholizmu i otyłości są dziedziczone wspólnie, a ujawnienie się danego uzależnienia jest zależne od czynników środowiskowych, w tym diety. Stąd wyraźna zmiana w korelacji między latami 90. a XXI wiekiem. Geny ludzkie się nie zmieniły, za to dieta stała się bardziej kaloryczna i dlatego związek między skłonnościami do alkoholizmu a otyłością ujawnił się bardziej w ostatnich latach.

 

Współdziedziczenie uzależnień

Inne wcześniejsze badania udowodniły, że alkoholizm jest dziedziczony także z uzależnieniem od narkotyków. Kolejne pokolenie dzieci alkoholików może zatem borykać się z wieloma problemami, mając w sobie ryzyko uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy większą skłonność do otyłości. Na szczęście z uzależnieniem można i warto walczyć – nie tylko dla siebie, ale też dla swoich potomków. Zacznij nowe życie, wolne od uzależnienia. Odzyskaj wolność! Sprawdzać metody odtruwania, Lublin – nasza klinika dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów oraz skutecznymi metodami leczenia, które pomogą ci pozbyć się nałogu.

Zmień to. Działaj. Zadzwoń- pomogę Ci!