Wpływ alkoholu na sen

Wielu naukowców rozważa wpływ alkoholu na sen człowieka. Powszechnie wiadomo, że napoje wyskokowe powodują szybsze zapadanie w sen. Przeprowadzone na wybranej grupie ochotników badania kliniczne, udowodniły jednak, że nadmiar substancji wysokoprocentowych poważnie zakłóca cykl snu, zaostrza problemy, związane z bezsennością, a w konsekwencji wpływa także na brak odpowiedniej regeneracji organizmu, w czasie nocnego odpoczynku. Badania nad wpływem alkoholu na sen człowieka wykazały, że napoje wysokoprocentowe wydłużają fazę lekkiego snu. Powoduje to zmniejszenie długości fazy SEM i REM. Cykl snu u dorosłego człowieka wynosi od 90 do 100 minut i powtarza się kilka razy w ciągu całej nocy. Na ów cykl składają się dwie fazy snu oraz ich cztery stadia. Człowiek w czasie snu doświadcza, zarówno fazy regeneracyjnej - SEM, jak i fazy marzeń sennych - REM. Obie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz utrzymania dobrej kondycji mózgu. Zdaniem naukowców osoby, które spożywają alkohol w nadmiarze, cierpią na zdecydowanie krótsze fazy snu, a czasem nawet, na zanik, którejś z nich. Alkohol zapewnia szybkie zaśnięcie bardzo płytkim snem. Trwa on kilka godzin. Po tym czasie następuje gwałtowne wybudzenie oraz ponowne zaśnięcie. Tego typu incydenty trwają czasem przez kilka bądź nawet kilkanaście godzin. W tym czasie może także dochodzić do lunatykowania lub wykonywania jakiś niezbornych ruchów, o których istnieniu, osoba nie będzie pamiętała po przebudzeniu. Napoje wyskokowe mają destrukcyjny wpływ na fazę SEM I REM. Wynika to z metabolizowania alkoholu przez organizm. Podczas pierwszej fazy snu, napoje wyskokowe zwiększają ilość bardzo płytkiego snu – w zasadzie drzemki, która trwa przez wiele godzin. Nie zapewnia to możliwości przejścia w kolejną fazę snu. Po tym czasie, następuje często wybudzanie się i przerywanie nocnego wypoczynku. Nadmiar napojów wyskokowych zmniejsza ilość snu w fazie SEM i REM. Zdaniem naukowców, efekt ten, nie został zaobserwowany wśród osób, które spożywają umiarkowaną ilość alkoholu.

 

WPŁYW ALKOHOLU NA SEN – OGRANICZENIE TRWANIA FAZY SEM I REM

 


Wpływ na brak dostatecznej ilości fazy SEM i REM ma ilość wydzielanych hormonów przysadkowych, których poziom w czasie snu powinien być maksymalnie wysoki. Jeśli osoba spożywa duże ilości alkoholu, wydzielanie hormonów radykalnie się zmniejsza. Naukowcy zaobserwowali, że ma to także wpływ na pojawienie się bezsenności u alkoholików (u 36% do 67% osób), ponieważ notoryczne upajanie się powoduje upośledzenie wydzielania hormonów przysadki mózgowej, a w efekcie skutkuje brakiem możliwości zapadnia w zdrowy i spokojny sen. Nadużywanie substancji wyskokowych może również zaostrzyć pewne zaburzenia snu, w szczególności bezdech, który  charakteryzuje się częstymi przerwami w oddychaniu, w czasie nocnego odpoczynku. Przerwy te trwają zwykle od 10 do 30 sekund i mogą wystąpić kilka razy w ciągu nocy. Często dochodzi do niedrożności w tylnej części gardła, która zapada się i zamyka drogi oddechowe. Alkohol zakłóca prawidłowe oddychanie podczas snu, niebezpiecznie rozluźniając mięśnie gardła. Nadmiar substancji wyskokowych, może również, zmniejszyć zdolność mózgu do gwałtowanego przebudzenia się, w przypadku niedotlenienia, spowodowanego bezdechem sennym, co może doprowadzić nawet do utraty przytomności albo zgonu. Upojenie alkoholowe może powodować częste budzenie się, zmiany w fazach snu oraz zmniejszenie lub zanik fazy regeneracyjnej i fazy marzeń sennych. Prowadzi to w konsekwencji do braku regeneracji organizmu oraz zaburzeń neurologicznych. Osoba ciągle czuje się senna, zaś jej organizm przestaje sprawnie funkcjonować. Ponadto, brak marzeń sennych lub ich znaczne ograniczenie wpływa na przeżywanie różnego rodzaju halucynacji czy omamów w czasie dobowego czuwania. To tak zwane śnienie na jawie, które zdarza się u wielu alkoholików.

Alkoholizm to poważny problem, który wpływa na całe życie danej osoby. Warto zdecydować się na radyklany, ale bardzo pomocny krok i skorzystać ze wsparcia specjalistów. Fachowo przeprowadzone leczenie, przy pomocy farmakoterapii, pozwoli na skuteczne porzucenie nałogu. Terapia ta, odbywa się z udziałem leku o nazwie Naltrexone. To specyfik, który pomógł już wielu osobom z podobnymi problemami.

Zmień to. Działaj. Zadzwoń- pomogę Ci!