Dla

skonfliktowanych z prawem

Nadużywanie alkoholu prowadzi do wielu nieszczęść i tragedii osobistych oraz rodzinnych Około 25% ogólnej liczby przestępstw ma związek z alkoholem. Osoby nadużywające, znacznie częściej popełniają przestępstwa niż ludzie tej samej płci i w tym samym wieku, nienależące do intensywnie pijących. Stan upojenia jest także okolicznością obciążającą sprawcę w przypadku popełnienia czynu zabronionego.

Kodeks karny (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., nr sa. poz. 553) reguluje te kwestie w art. 31.
  • § 1. „Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
  • § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
  • § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie, lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.”

Podjecie terapii stanowi najważniejszą okoliczność łagodzącą w sprawie karnej. Dysponując zaświadczeniem o pozytywnym przebiegu terapii masz o wiele większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego, wymierzenie łagodnej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grzywny czy ograniczenia wolności.

Pomagamy naszym pacjentom w powrocie do normalności. Leczenie alkoholizmu Lublin – skontaktuj się z nami i zacznij nowe życie.