Skuteczne i szybkie

Leczenie alkoholizmu

W dzisiejszych przepełnionych stresem czasach alkoholizm stał się bardzo często występującą chorobą cywilizacyjną. Zapadają na nią rzesze osób niezależnie od ich płci, wieku, wykształcenia czy pozycji społecznej. Często alkoholik nie zdaje sobie nawet sprawy, że jest uzależniony, gdyż pije tylko codziennie wieczorem jedną lampkę wina „na rozluźnienie”. Jednak organizm bardzo szybko przyzwyczaja się do tej substancji i jej brak wywołuje uczucie rozdrażnienia, a często nawet objawy fizjologiczne, takie jak na przykład nadmierne pocenie się, drżenie rąk i inne. Bardzo ważne w procesie zdrowienia jest uświadomienie sobie, że choroba, na którą zapadliśmy to alkoholizm. Leczeniejest procesem, jednak Lublinto miasto, gdzie możemy zasięgnąć rady i profesjonalnej pomocy specjalistów w tym zakresie. W procesie wracania do zdrowia, oprócz wsparcia lekarzy, psychologów i psychoterapeutów bardzo istotna jest podpora w postaci najbliższej rodziny, która także zaangażuje się w naszą walkę. Jednak najważniejsze jest samo uświadomienie sobie problemu przez samego chorego, gdyż dopiero po tym można rozpocząć skuteczne leczenie uzależnieńw naszym ośrodku w Lublinie.

Leczenie poalkoholowe Lublin

Szczególnie po zaistniałych tzw. „ciągach alkoholowych” konieczne może być leczenie poalkoholowe. Polega ono na uzupełnieniu niedoborów elektrolitów, witamin z grupy B, które są w bardzo dużych ilościach wypłukiwane z organizmu wskutek nadmiernego spożywania alkoholu. Zwrócić też trzeba uwagę, czy nie będzie konieczne leczenie objawów zespołu abstynencyjnego, czyli:

  • napadów lękowych,
  • drżenia ciała,
  • a w nasilonym przebiegu nawet zaburzeń świadomości.

Im dłużej osoba uzależniona spożywała alkohol i im większe były jego ilości, tym objawy będą bardziej intensywne, a odtruwanie intensywniejsze i zajmujące więcej czasu. Trzeba zaznaczyć, że leczenie poalkoholowe w Lublinie przeprowadzamy nie tylko w naszym oddziale, ale możemy też dojechać bezpośrednio do klienta zainteresowanego naszą pomocą. Często zgłaszają się do nas osoby z rodziny uzależnionego pragnące „przymusowo” skierować go na terapię. Jednak musimy sobie uzmysłowić, że tylko osoba chora może podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii. Trzeba bowiem mieć świadomość, że po przeprowadzonym procesie leczenia alkoholizmuw Lubliniechoroba nie zostanie całkowicie wyleczona, gdyż alkoholikiem jest się przez całe życie.

Jak radzić sobie z alkoholizmem w sytuacjach towarzyskich?

Wszystkich naszych pacjentów, podejmujących się leczenia uzależnieńna naszym oddziale w Lublinieuświadamiamy, że powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń obecnych na ich drodze do odpowiedzialnej trzeźwości. Dzięki pomocy pracujących w ośrodku lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, dajemy uzależnionym narzędzia do codziennej walki z chorobą. Ich znajomość jest szczególnie istotna i kluczowa w okolicznościach jej sprzyjających, takich jak na przykład spotkania towarzyskie czy inne sytuacje, którym zawsze dotychczas towarzyszył alkohol. Często nawet wtedy, gdy znajomi wiedzą o problemie, przy różnych okazjach namawiają nas na picie twierdząc, że jedna przysłowiowa lampka wina nam nie zaszkodzi. Należy jednak zawsze mieć świadomość, że w przypadku uzależnienia spożycie nawet tak małej ilości alkoholu może zakończyć się powrotem do nałogu. Sprzyjające jest również to, że w obecnych czasach nie spożywanie alkoholu nie jest już tak dziwnie odbierane w społeczeństwie jak jeszcze kilkanaście lat temu. Spowodowane to jest faktem, że jest wielu abstynentów, co nie stanowi źródła nadmiernego zainteresowania, nie wiąże się też z ostracyzmem. Trzeba mieć jednak świadomość, że po podjęciu leczenia i całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu może nagle okazać się, że przestaniemy być zapraszani na spotkania towarzyskie, a znajomi będą czuli się w naszym towarzystwie niekomfortowo. Może zdarzyć się też tak, że całkowicie ich utracimy.

Kto jest najbardziej narażony na zapadnięcie na chorobę alkoholową?

Wielu terapeutów posługuje się stwierdzeniem, że alkoholizm to w pełni demokratyczna choroba. Oznacza to, że może na nią zapaść dosłownie każdy:

  • kobiety i mężczyźni,
  • osoby ubogie i dobrze sytuowane,
  • zajmujący niskie lub wysokie stanowiska w wielce zróżnicowanych branżach,
  • bardzo młodzi, w średnim wieku i dojrzali,
  • posiadający potomstwo i bezdzietni.

Kłoci się to bardzo z istniejącym w społeczeństwie stereotypem alkoholika jako najczęściej bezdomnego, brudnego i nieprzyjemnie pachnącego mężczyzny. Jest on kompletnie niezgodny z obecnymi realiami, kiedy to alkoholikami są bardzo często osoby zajmujący wysokie stanowiska, jednak umiejętnie maskują chorobę i jej przejawy oraz skutki. Specjaliści przestrzegają, że model świetnie funkcjonującego alkoholika jest coraz większym problemem społecznym.

Na jakie obszary życia wpływa choroba alkoholowa?

W ośrodku leczenia alkoholizmuznajdującym się w mieście Lublin edukujemy naszych pacjentów, że ta choroba ma wpływ na wszystkie obszary ich życia. Dotyczy to zarówno życia rodzinnego i towarzyskiego, zainteresowań i hobby, jak również pracy. Wskutek nadużywania alkoholu pojawiają się też niebezpieczne problemy zdrowotne, jak i psychologiczne i psychiczne. Wieloletnie picie może spowodować, że staną się one nieodwracalne. Dlatego tak bardzo istotne jest jak najwcześniejsze uświadomienie problemu – w tej kwestii nieocenione będą ostrzeżenia płynące ze strony rodziny i przyjaciół. Kolejnym krokiem jest podjęcie odpowiedniej terapii. Ważne, aby odbywała się w ścisłej współpracy ze specjalistami, gdyż samodzielne poradzenie sobie z tym problemem nie tylko jest niezmiernie trudne, ale często nawet niemożliwe i skutkujące powrotem do nałogu.

Co powinno być sygnałem do podjęcia leczenia alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmuw Lubliniew naszym ośrodku zaczyna się od kluczowego etapu świadomości problemu. Następnie należy odtruć organizm, czyli całkowicie usunąć z niego substancję poprzez kompletną abstynencję wszelkiego rodzaju produktów zawierających alkohol (na przykład może on być zawarty w lekach, płynach do płukania ust i innych). Kolejny krok to uzupełnienie substancji wypłukanych z organizmu takich jak elektrolity czy witaminy z grupy B. Po przygotowaniu fizycznym należy rozpocząć właściwe leczenie, czyli spotkania i szczere rozmowy z psychoterapeutą i specjalistą z zakresu terapii uzależnień. Dopiero one pozwolą zrozumieć przyczyny popadnięcia w alkoholizm oraz uzyskać wiedzę jak sobie radzić w trudnych chwilach gdy będziemy mieli nieprzepartą ochotę sięgnąć po tę używkę.

Czy można całkowicie wyleczyć się z alkoholizmu?

Należy też mieć świadomość, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą i jeśli na niż zapadliśmy powinniśmy całkowicie zrezygnować z alkoholu. Chociaż opinie w tej kwestii są różne (spór trwa między specjalistami z USA i Wielkiej Brytanii) i niektórzy naukowcy na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że możliwe jest kontrolowane picie, to mimo wszystko radzimy, aby się od tego powstrzymać. Nigdy bowiem nie można mieć pewności, że nie wrócimy do nałogu.