Czy alkoholik po zakończonym leczeniu może powrócić do kontrolowanego spożywania alkoholu?

Wielu amerykańskich terapeutów od uzależnień, poddaje rozważaniom kwestię, która dotyczy tego, czy alkoholik po zakończonym leczeniu może powrócić do kontrolowanego spożywania alkoholu. W publikacjach, traktujących o problemie alkoholowym, w Stanach Zjednoczonych, uważa się, iż jest to niemożliwe. Uznaje się bowiem, że zasadniczym celem leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które zostały poddane, przykładowo, farmakoterapii lekiem o nazwie Naltrexone, jest całkowita, i trwała abstynencja, która ma trwać do końca życia danego pacjenta. W związku z tym, na terenie USA odrzucono wszystkie propozycje, które miały na celu poruszanie na terapiach tematu powrotu do ponownego spożywania napojów wysokoprocentowych – określanego, jako kontrolowane picie. Zgoła inaczej postrzega się ów problem w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, gdzie terapia kontrolowanego picia jest dość powszechna i uznawana za jeden z kolejnych etapów w procesie leczenia alkoholizmu. Pomiędzy naukowcami z USA a badaczami z Wielkiej Brytanii do dnia dzisiejszego istnieje spór, który dotyczy tego czy poddany leczeniu alkoholik ma szansę, na tak zwane umiarkowane picie. Zdaniem Rosenberga i jego zespołu badawczego, żaden alkoholik nie musi być skazany na całkowitą i dożywotnią abstynencję, Naukowcy w warunkach klinicznych, dokonali oceny wpływu kontrolowanego picia na ewentualny powrót do nałogu. Ponadto, otrzymane wyniki, zestawiono z tymi, które dotyczyły osób, które na terapii deklarowały, iż pozostaną w całkowitej abstynencji.

 

CZY ALKOHOLIK PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU MOŻE POWRÓCIĆ DO KONTROLOWANEGO SPOŻYWANIA ALKOHOLU? WYNIKI BADAŃ NIE SĄ JEDNOZNACZNE

 


Według naukowców aż 33 % osób, po zakończonej terapii, miało kontakt z substancjami wyskokowymi. 67% leczonych, przebadanych pacjentów całkowicie powstrzymało się od spożywania jakichkolwiek substancji alkoholowych. Ponadto, badacze odnotowali, iż w grupie tej aż 57% nigdy nie powróciło już do nałogu. Jak można zauważyć, wyniki jasno dowodzą, iż spory odsetek pacjentów, po zakończonej terapii alkoholowej, ma jednak ponowny kontakt z napojami wysokoprocentowymi, ale nie powraca już do nadmiernego spożywania alkoholu. Wątpliwości, co do sensu kontrolowanego picia, miał inny zespół badawczy. Zdaniem Edwardsa i jego współpracowników, kontrolowane picie jest dużo bardziej niebezpieczne, niż sama abstynencja. Przyjęto, iż umiarkowane picie ma miejsce  po długich okresach abstynencji. Szacunkowo przyjmuje się, iż około 24 % alkoholików, którzy pozytywnie przeszli proces leczenia, zaczyna kontrolowane spożywanie alkoholu po 10 latach trwania w całkowitej asystencji. Wyniki badań brytyjskich naukowców nie zostały publicznie zanegowane przez zwolenników leczenia alkoholizmu, które opiera się na dążeniu do całkowitej abstynencji. Zdaniem Randa, u byłych alkoholików, pijących sporadycznie, nie wykryto negatywnych skutków picia czy pojawienia się ponownych objawów uzależnienia. Zdaniem naukowca, wszystko zależy od ilości wypijanego alkoholu oraz na wypracowaniu umiejętności samokontroli. Ponadto, nawet osoba, pozostająca w całkowitej abstynencji, również może powrócić do spożywania napojów wysokoprocentowych, szczególnie, gdy w jej psychice, w dalszym ciągu, pojawiają się obsesyjne myśli dotyczące alkoholu.

Na dzień dzisiejszy nie ustalono jednoznacznie, czy po zakończeniu leczenia, alkoholik może powrócić do spożywania napojów wyskokowych. Badania na ten temat ciągle trwają, a spór pomiędzy naukowcami z USA i Brytyjczykami, nie został rozstrzygnięty.

Zmień to. Działaj. Zadzwoń- pomogę Ci!